MP3 : Peygamberlerin sahip olduğu yüksek imanda korkma, telaşa kapılma, üzülme, küsme, öfkelenme gibi zaafiyetler yoktur