DOC : Darwinizm terörün kaynağı, İslam terörün çözümüdür