MP3 : Dindar Yahudilere ve Hıristiyanlara şefkat ve merhamet göstermek Kuran'ın açık bir emridir