MP4 : Amerika, İsrail, İran ve masonların bütün politikası Moshiyah (Hz. Mehdi (as))’a göre yönlendirilmektedir.MP3 : Amerika, İsrail, İran ve masonların bütün politikası Moshiyah (Hz. Mehdi (as))’a göre yönlendirilmektedir.