MP4 : Hz. Mehdi (as)’ın çıkış alametleri ile ilgili gerçeklemiş hadisler doğrudur. DOC : Hz. Mehdi (as)’ın çıkış alametleri ile ilgili gerçeklemiş hadisler doğrudur. MP3 : Hz. Mehdi (as)’ın çıkış alametleri ile ilgili gerçeklemiş hadisler doğrudur.