MP4 : Bilim adamlarının paralel evren dediği yer cennet ve cehennemdir.MP3 : Bilim adamlarının paralel evren dediği yer cennet ve cehennemdir.