MP4 : CHP coşkulu, atılımcı ve yapıcı bir ruha sahip olmalı.MP3 : CHP coşkulu, atılımcı ve yapıcı bir ruha sahip olmalı.