MP4 : Peygamberimiz (sav)’in hayatını ve Kuran'ı okuyan Hristiyan ve Musevi mutlaka Peygamberimiz (sav)’e inanır.MP3 : Peygamberimiz (sav)’in hayatını ve Kuran'ı okuyan Hristiyan ve Musevi mutlaka Peygamberimiz (sav)’e inanır.