MP4 : Mazlum, suça karışmamış Musevilere düşman olmak Kuran’a göre uygun değil.MP3 : Mazlum, suça karışmamış Musevilere düşman olmak Kuran’a göre uygun değil.