MP4 : Hüma ve Oktar Babuna'nın Amerika'da mason localarını ziyareti.FLV : Hüma ve Oktar Babuna'nın Amerika'da mason localarını ziyareti.MP4 FOR IPOD (edge) : Hüma ve Oktar Babuna'nın Amerika'da mason localarını ziyareti.DOC : Hüma ve Oktar Babuna'nın Amerika'da mason localarını ziyareti.MP3 : Hüma ve Oktar Babuna'nın Amerika'da mason localarını ziyareti.